GIFT

2 Korinthe 9:6-7

“… Laat ieder doe zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief.”

Wilt u ons werk ondersteunen?

Uw giften kunt u overmaken naar rekeningnummer

NL41 RABO 0393 0818 26 t.n.v. Stichting Verenigde Pinkstergemeente in Europa. Dit rekeningnummer is ANBI-geregistreerd, hierdoor zijn de giften aftrekbaar van de belasting.

Wij danken u hartelijk voor uw liefdegave!

PREEKPUNTEN

SCHIEDAM

Westfrankelandsestraat 14

3117 AR Schiedam

Diensten:

Zondag 10:00 uur / 12:00 uur

Dinsdag 19:30 uur

Zendeling Leonardo Gonzalez 06 41287191

AMSTERDAM

Schaafstraat 26D

1021 KE Amsterdam

Diensten:

Zondag 10:30 uur

Woensdag 19:30 uur

Familie White 06 41109165

SLIEDRECHT

Kerkbuurt 157

3361 BG Sliedrecht

Dienst:

Zondag 14:00 uur

Familie Cruz 06 49254932

DEN HAAG

Laan van Hoornwijck 140

2497 DG Den Haag

Diensten:

Zondag 17:00 uur

Donderdag 19:30 uur

Zendeling Leonardo Gonzalez 06 41287191

ARNHEM

St Catharinaplaats 28

6811 BS Arnhem

Diensten:

Zondag 12:00 uur

Donderdag 19:30

Familie Palacios 06 57572225

UTRECHT

Moezeldreef 400

3561 GD Utrecht

Diensten:

Zondag 17:30 uur

Donderdag 19:30 uur

Philip Schrier 06 14886488

WOERDEN

Stromenlaan 145-147

3448 CD Woerden

Diensten:

Zondag 17:00 uur

Donderdag 19:00 uur

Familie Ramirez 06 42721978

EINDHOVEN

Wijkcentrum Unitas

Vlokhovenseweg 49

5625 WV Eindhoven

Dienst:

Zaterdag 16:00 uur

Zendeling Leonardo Gonzalez 06 41287191

ROERMOND

Minderbroederssingel 15F

6040 AE Roermond

Dienst:

Zondag 17:00 uur

Familie Campos

SCHAGEN

Zuiderweg 2-A

1741 NA Schagen

Dienst:

Vrijdag 20:00 uur

Familie Engelhardt 0611857547

ZWOLLE

Eemlaan 25

8032 EB Zwolle

Dienst:

Zondag 16:00 uur

Familie White 06 41109165

DELFT/ROTTERDAM

Diensten:

Meerdere keer per maand

Voor meer info:

Zendeling Leonardo Gonzalez 06 41287191