GIFT

2 Korinthe 9:6-7

“… Laat ieder doe zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief.”

Wilt u ons werk ondersteunen?

Uw giften kunt u overmaken naar rekeningnummer

NL41 RABO 0393 0818 26 t.n.v. Stichting Verenigde Pinkstergemeente in Europa. Dit rekeningnummer is ANBI-geregistreerd, hierdoor zijn de giften aftrekbaar van de belasting.

Wij danken u hartelijk voor uw liefdegave!