Historie

Verenigde Pinkstergemeente in Europa

Op 12 mei 1937 kwam de zendeling Aksel Verner Larsen vanuit Canada aan in Colombia om het evangelie te prediken. Eenmaal aangekomen kon de zendeling Larsen samenwerken met zendelingen die in de drie-eenheid geloofden. Toen deze zendelingen zich hadden overtuigd van de doctrine van de uniciteit van God, lieten zij zich samen met hun gemeente dopen in de naam van Jezus in juni 1937. Op diezelfde avond werden allen vervuld met de Heilige Geest.

Vanaf dit moment hebben deze zendelingen samengewerkt om het Woord van God te prediken en om zielen te dopen in naam van Jezus. Het evangelie werd verspreid met de ondersteuning van andere zendelingen om het werk te vestigen in Colombia. God vormde Colombiaanse voorgangers die het werk konden blijven ondersteunen. Heengaan door heel de wereld en het verkondigen van het evangelie zoals geschreven staat in Markus 16:15 “En Hij zie tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen“, is vanaf het begin het doel geweest van deze kerk, genaamd de Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Voor meer informatie zie: http://www.ipuc.org.co

75 jaar later zijn er meer dan 30 landen met een gevestigde zendelingenwerk in verschillende continenten. Door de genade van God is het zendelinswerk 13 jaar geleden begonnen in onze geliefde Nederland.

Hoe het begon in Nederland

In januari 1996 reisde de Nederlander Philip Schier als ongelovige af naar Palmira, Colombia. Hij verbleef bij christenen die hem hadden uitgenodigd om naar de kerk te gaan. Deze jonge man verkeerde in een dieptepunt in zijn leven, vol verdriet en ellende dat hij toch besloot naar de kerk te gaan. Hij besloot achteraan te zitten om niet op te vallen. Van de prediking kreeg hij weinig mee, maar toen de voorganger vroeg ‘Wie wil er een verandering in zijn leven zien?’, twijfelde hij voor geen moment. Philip liep naar het altaar en hij knielde voor het eerst. Hij zei tegen God ‘God als U bestaat, geef mij dan een teken’.

Kort hierna werd er in het huis waar hij verbleef een Bijbelstudie gehouden. Zoals het Woord van God zegt “Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God” (Romeinen 10:16). Hij kreeg geloof in God en hij besefte in wat voor staat zijn leven verkeerde. Dit was zijn ervaring na een aantal Bijbelstudies:

‘Ik knielde en bad om vergeving van zonden. Op een gegeven moment hoorde ik dat iemand in tongen sprak  en zei: Philip, Loof en prijs mij met heel je hart. Ik had dit nog nooit eerder gedaan. En op dat moment besefte ik echt in mijn hart God spreekt tot mij. Ik hief mijn handen op  en op dat moment werd ik vervuld met de Heilige Geest. Dit was het teken dat God bestond. Ik heb mij toen laten dopen in de naam van Jezus’.

De eerste Zendelingen in Nederland (2000-2010)

Na zes maanden besloten de voormalige president Br. Reinel Galvis en Vice-president Br. Alvaro Torres van het bestuur van de kerk in Colombia een bezoek te brengen in Nederland, na het verzoek van Br. Philip Schier. Gedurendee deze twee weken zijn er samenkomsten georganiseerd.

In 1999 werd de beslissing genomen om een zendelingenpaar naar Nderland te zenden. Dit zendelingenpaar, Br. Antonio Silva en Zus. Yvette Torres kwamen in april 2000 aan in Nederland.

De eerste samenkomsten vonden plaats in een huiskamer met twee of drie personen. Dit heeft zich door de genade van God ontwikkeld tot een kerk in Schiedam. Hetzelfde wonder vond plaats in Den Haag. Ook hier waren de eerste samenkomsten in huiselijke kringen. De groepen zijn steeds meer gegroeid, door de genade van God.

De komst van de nieuwe zendelingen in Nederland

Zendelingen: Br. Leonardo Gonzalez Fortunato en Zus. Jenny Adriana Torres Pedraza. Kinderen: Jenny Lorena Gonzalez Torres, Leonardo Gonzalez Torres en Samuel Gonzalez Fortunato.

68359_299173753530042_1196908757_n

De woorden van onze zendeling

De missie en visie voor Nederland:

Het begon vanaf een vroege leeftijd. God heeft ons lang geleden persoonlijk een roeping gegeven op hetzelfde moment. Het is net als een fakkel die brandt in het binnenste van ons hart, die door niets of niemand kan worden gedoofd. Dit is het vuur van de Heilige Geest die nooit zal worden gedoofd.

De fakkel is aan ons overgedragen vanaf November 2010. Nu is de uitdaging voor ons en de missie is aan ons gedelgeerd, omdat God het zo heeft gewild. We zijn ervan overtuigd dat hij die het werk is begonnen, het zal perfectioneren tot zijn wederkomst. En Hij die machtig is om ons te bewaren, ons zal bewaren en zijn kerk in Nederland zal beschermen tot het einde der tijden.

Hij zal ons niet alleen als een vader die zijn kind verdedigt, bewaren, maar Hij zal ons vrucht geven en Hij zal onze tenten op een zodanige manier uitbreiden dat iedereen die komt zal zeggen: “Verhoogd zij de Heere”.