De gemeente

 

Onze visie en misie is Nederland te bereiken met het evangelie van Jezus Christus!

Eén Heere, één geloof, één doop (Efeziërs 4:5)

Verkondigen het Evangelie van Jezus Christus en de Bijbelse feiten. (Markus 16:15) 

Het onderrichting tot bekering en gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. (Handelingen 2:38)

 

  • Welkom

    Klikt u rustig rond op onze website.