VakantieBijbelschool 2018 met als thema: De Bijbel, het superboek!

De vakantieBijbelschool die vorige week zondag is geëindigd met het thema: De Bijbel, het superboek!

Veel kinderen waren aanwezig en ontvingen de onderwijzing van de Heere.