Waarom de redding?

  1. God schiep de mens perfect (Prediker 7:29)
  2. Maar de mens heeft gezondigd (Romeinen 5:19)
  3. We zijn zondaars geworden (Romeinen 3:23)
  4. Hierdoor de dood tot alle mensen doorgegaan (Romeinen 5:13)
  5. De werken des vleses nu zijn openbaar (Galaten 5:19)

Conclusie: wij hebben de redding zeker nodig!

 

  • Welkom

    Klikt u rustig rond op onze website.

Switch to mobile version