Wat moet ik doen om gered te worden?

  1. Luisteren naar Gods Woord (1 Petrus 1:23)
  2. Geloven (Johannes 1:12)
  3. Wederom geboren worde (Johannes 3:3-6)
  4. Komen tot berouw en bekering (Handelingen 3:19)
  5. Gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus (Handelingen 2:38)
  6. Kind van God (Johannes 1:12)

En de zaligheid is in geen ander; want er is ook onder de hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welke wij moeten zalig worden (Handelingen 4:12)

 

  • Welkom

    Klikt u rustig rond op onze website.

Switch to mobile version