Gift

2 Korinthe 9:6-7Dar y recibir

“… Laat ieder doe zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief.”

Wilt u ons werk ondersteunen?

Uw giften kunt u overmaken naar rekeningnummer  39.30.81.826 t.n.v. Verenigde Pinkstergemeente in Europa. Dit rekeningnummer is ANBI-geregistreerd, hierdoor zijn de giften aftrekbaar van de belasting.

 Wij danken u hartelijk voor uw liefdegave!