De gemeente

Onze visie en missie is Nederland te bereiken met het evangelie van Jezus Christus!

Eén Heere, één geloof, één doop (Efeziërs 4:5)

Verkondigen het Evangelie van Jezus Christus en de Bijbelse feiten. (Markus 16:15)

Het onderrichting tot bekering en gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. (Handelingen 2:38)