Vrouwen

 

God wil dat ieder van zijn kinderen de vaardigheden en gaven die Hij ons heeft gegeven in de praktijk brengen. Hij wil door middel van deze vaardigheden dat we mensen in nood kunnen helpen. Zoals Dorcas.
Dorcas was een vrouw die veel goede dingen gedaan heeft en God diende met vreugde, hetzelfde kunnen wij ook doen!

Net als de mannen hebben ook de vrouwen hun eigen samenkomsten. Het doel van deze samenkomsten is om gevarieerde kwesties, die in het persoonlijke leven van vrouwen voorkomen, bespreekbaar te maken. Deze kwesties worden op grond van bijbelse principes behandeld.