Lofprijs

Muziek is een medium dat ons helpt God te aanbidden. Niet een doel op zich, want de nadruk van onze aanbidding is in het hart en niet de kwantiteit of kwaliteit van liederen die we zingen.

Wanneer we als één lichaam voor Zijn aanwezigheid komen, Hij verheugt te zien alle harten die bij elkaar komen om Hem te verheffen en zegenen. Het belang van aanbidding ligt niet in wat ik doe, maar eerder voor wie doe ik het.

Halleluja!

Loof God in Zijn heiligdom,
loof Hem in Zijn machtig hemelgewelf.

Loof Hem om Zijn machtige daden,

loof Hem om Zijn geweldige grootheid.

Loof Hem met geschal van de bazuin,

loof Hem met luit en harp.

Loof Hem met tamboerijn en reidans,

loof Hem met snarenspel en fluit.

Loof Hem met helder klinkende cimbalen,

loof Hem met luid klinkende cimbalen.
Laat alles wat adem heeft de HEERE loven.
Halleluja!
(Psalmen 150)
Lied, Licht van de wereld: