Jongeren

Wie zijn wij?

Wij zijn de jongeren van de Verenigde Pinkstergemeente in Europa.

Wij onderscheiden ons door:

 • De liefde voor Jezus en zijn Woord.
 • De vriendschappelijkheid
 • Dapperheid
 • Creativiteit en
 • De invloed.

Wij weten dat:

 • Jezus naar de wereld is gekomen om ons de weg naar God te wijzen (Johannes 14:6)
 • Jezus aan het kruis is gestorven  en opgestaan uit de dood om de wereld te redden (Johannes 3:16)
 • Heeft ons geroepen om het goede nieuws te verkondigen aan ons generatie (2 Korinthiërs 5:17-20)
 • Dat God overwinnende kracht aan de jongeren hebt gegeven om een heilige leven te leiden. (1 Johannes 2:13)
 • Dat een pathfinder wordt getransformeerd en blijft niet staan. (Romeinen 13:2)
 • Dat Jezus snel terugkomt voor ons. (Johannes 14:2)

Wij geloven:

 • In het Woord van God.
 • In het doel van de jongeren afdeling.
 • Deel uit maken van de activiteiten.
 • Onze tijd en middelen besteden om het succes van de jongeren te bereiken.