Bestuur

Voorzitter: Leonardo Gonzalez Fortunato

Secretaris: Leislane Montoya

Penningmeester: Katherine Campos Chavez